Nasza oferta

Windykacja osób fizycznych

Przyczyny, z powodu których osoby fizyczne nie regulują terminowo swoich zobowiązań są bardzo różne. Nie ulega jednak wątpliwości fakt, że działania firmy windykacyjnej wpływają mobilizująco na dłużnika, który od chwili podjęcia przez nią interwencji, ma świadomość, że wierzyciel nie zrezygnował ze swoich należności. Dzięki naszym wdrożeniom nasz Klient odzyskuje swoje środki, a dłużnik spokój. Komunikujemy się z osobami zadłużonymi językiem dla nich zrozumiałym, dzięki czemu wzrasta efektywność i tempo naszych działań. Drogę sądową proponujemy w uzasadnionych przypadkach, ale decyzja należy oczywiście do naszych Klientów.

Na życzenie naszych Klientów stosujemy stały monitoring należności oraz wykorzystujemy pieczęcie prewencyjne.

  Jaki jest preferowany przez Państwa rodzaj kontaktu:
  Korespondencja mailowaKontakt telefoniczny

  LUCRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-514) przy Al. Beliny Prażmowskiego 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000516868, numer REGON:123160168, NIP: 6751504632

  Windykacja firm

  W ramach naszych usług oferujemy:

  • prowadzenie postępowań przedsądowych
  • prowadzenie postępowań sądowych zwykłych oraz odrębnych
  • współpracę z komornikami

  Na życzenie naszych Klientów stosujemy stały monitoring należności oraz wykorzystujemy pieczęcie prewencyjne.

   Jaki jest preferowany przez Państwa rodzaj kontaktu:
   Korespondencja mailowaKontakt telefoniczny

   LUCRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-514) przy Al. Beliny Prażmowskiego 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000516868, numer REGON:123160168, NIP: 6751504632

   Windykacja międzynarodowa

   Większość firm windykacyjnych nie podejmuje wyzwania prowadzenia postępowań międzynarodowych, ponieważ wymaga to znajomości prawa konkretnych krajów, ich kultury, języka. Nasza firma ze względu na bogate doświadczenie europejskie oraz ścisłą współpracę z podmiotami zagranicznymi rozwiązuje problemy w sytuacjach, gdy:

   • spółka nie reguluje swoich zobowiązań, a jej zarząd składa się z obcokrajowców, którzy przebywają poza terytorium Polski;
   • spółka nie reguluje swoich zobowiązań, a członkowie jej zarządu opuścili terytorium kraju;
   • spółka zagraniczna posiada zobowiązania wobec podmiotów polskich;
   • osoby fizyczne, w celu uchylenia się od spłaty zobowiązań, wyjechały za granicę.

   Prowadzimy postępowania w szczególności w takich krajach, jak:  Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, Słowacja oraz Europa Wschodnia (Rosja, Ukraina, Białoruś).

    Jaki jest preferowany przez Państwa rodzaj kontaktu:
    Korespondencja mailowaKontakt telefoniczny

    LUCRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-514) przy Al. Beliny Prażmowskiego 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000516868, numer REGON:123160168, NIP: 6751504632

    Menu