Krajowe Biuro
Windykacyjno-Prawne

Odzyskamy Twoje należności,
a za nasze usługi zapłaci Twój dłużnik!

Nasze działania

Windykacja telefoniczna

Doświadczenie wyraźnie wskazuje, że rozmowa przeprowadzona przez odpowiednio przeszkolonego i dobrze przygotowanego pracownika firmy windykacyjnej jest o wiele skuteczniejsza niż telefon wykonany we własnym zakresie. Decydują o tym, między innymi, relacje łączące kontrahentów oraz emocje, które utrudniają prowadzenie rozmów. Co najmniej 50% należności odzyskujemy już na tym etapie.

Pisemne wezwanie do zapłaty

Wezwania do zapłaty sporządzane przez naszych profesjonalnych prawników wyróżniają się dużą efektywnością – w 75% przypadków nie ma konieczności kierowania sprawy do sądu.

Postępowanie sądowe

W przypadku, gdy nie widzimy innej możliwości, przygotowujemy dla naszego Klienta wszystkie niezbędne dokumenty i z powodzeniem reprezentujemy go na sali sądowej.

72,3% wierzycieli prowadzi windykację samodzielnie. Skuteczność – 23%.

22,1% wierzycieli zleca windykację podmiotom zewnętrznym. Skuteczność – 77%.

5,6% wierzycieli sprzedaje swoje wierzytelności.

O zleceniu windykacji podmiotom zewnętrznym decyduje: długi okres niespłacenia zobowiązań (44,2%)
oraz brak efektów samodzielnej windykacji (34,76%).   

Menu